A Magyar Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) Elnöksége és a Férfi Szerzetes Elöljárók Konferenciája (FSZK) Elnöksége elfogadta, s jelen nyilatkozat mellékleteként kiadja az Etikai kódex és eljárásrend szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények számára elnevezésű dokumentumot.

Az Elnökség kívánatosnak nyilvánítja, hogy a kiadott dokumentumot mintaként felhasználva a szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények készítsék el saját etikai kódexüket és eljárásrendjüket, és a jövőben annak segítségével biztosítsák működésük etikai helyénvalóságát.

Budapest, 2019.április 9.

  1. számú melléklet: Etikai kódex és eljárásrend szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények számára MKR-FSZK ETIKAI KÓDEX 2019 MÁRC
  2. számú melléklet Útmutató a köznevelési intézményt fenntartó szerzetesrendek számára Útmutató fenntartóknak 
  3. számú melléklet Útmutató a szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények számára Útmutató intézményeknek